Overige gegevens Praktijk

 


Voetpraktijk Branding is lid van brancheorganisatie ProVoet onder nummer 303295.
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister van Pedicures Procert onder nummer 11859.
   In het bezit van het Codecertificaat dat aangeeft dat Voetpraktijk Branding voldoet aan alle wettelijke en branche eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.